DE HISTORIE

KinderVakantieWerk Beek vindt haar oorsprong in 1992. In het voorjaar van dat jaar benaderde het toenmalige maatschappelijk werk van Beek een aantal ouders om iets te organiseren voor de kinderen uit de gemeente Beek in de zomervakantie. In de beginjaren waren dit enkele losse activiteiten.

In 1995 nam stichting Welzijnswerk Beek het KVW over. Dit waren tevens de eerste jaren dat er daadwerkelijk iets op papier werd gezet van spellen en financiën. Ook werd in dat jaar een (inmiddels oud) logo ontworpen door Silvia Thewissen.

Vanaf 1996 is KVW Beek meer gaan lijken op de vorm zoals de meesten van ons die kennen. 1996 was het jaar dat er voor het eerst gewerkt werd met een thema. In dat jaar waren er maar liefst 206 deelnemende kinderen. Dit is nog altijd het grootste aantal ooit.

Door de grote drukte is er vanaf dat jaar voor gekozen om een limiet te stellen aan het aantal deelnemende kinderen. Mede doordat KVW toen is uitgeweken naar het Ooshaka en de Molenberg. Ook is toen een splitsing gekomen tussen de kinderen uit Beek/Spaubeek en Genhout en Neerbeek.

Vanaf 1999 is KVW Beek nog meer gaan lijken op de hedendaagse versie. Er is sinds dat jaar een verdeling gemaakt tussen junioren (toen nog groep 4, 5 en 6) en senioren (groep 7 en 8).

Het aparte was dat de senioren tot 2003 op zomerkamp gingen buiten Beek. De junioren bleven bij de St. Martinusschool of de Molenberg.

Vanaf 2004 gebruiken we het format zoals het nu nog altijd wordt gebruikt. Ook is er in 2007 beslist dat KVW elke zomervakantie in de 5e week van de basisschoolvakantie wordt gehouden.

In 2005 is er een nieuwe wind door de organisatie gekomen. Een flinke verjonging heeft ervoor gezorgd dat het programma werd gefinetuned en dat er afwisseling is gekomen in de spelvormen. Ook is rond deze tijd een verschuiving geweest in de junioren en senioren. Groep 2 t/m 5 worden de junioren genoemd en groep 6 t/m 8 omschrijven we als de senioren.

Het mag u duidelijk zijn dat KinderVakantieWerk Beek in de ruim 30 jaar een begrip is geworden. Een nieuw logo ter ere van het 25-jarig bestaan in 2017 is dan ook geen overbodige luxe geweest.

Wij hopen er nog minimaal 30 jaren aan vast te knopen, want KVW Beek: wie is er niet groot mee geworden?